1. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 3,293

   آخرين نوشته:

   ..:: سوالات شما ::.. برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 07:30 PM

  2. در این بخش سوالات متدوال کاربران ، سوالاتی که زیاد پرسیده می شوند قرار می گیرند و به طور کامل توضیح و پاسخ داده می شوند تا از تکرار این سوالات پرهیز شود

   مدیران انجمن:

   1. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 133

   آخرين نوشته:

  3. همه رویدادها، حوادث و تاریخ مهم مربوط به تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم در اینجا ثبت می شوند.

   مدیران انجمن:

   1. N.S.D.A.P،
   2. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 83
   • نوشته ها: 236

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 270

   آخرين نوشته:

   
 2. تالار رایش سوم - در اینجا به حکومت آلمان نازی یا همان رایش سوم پرداخته می شود

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. به اصول و تاریخچه نازیسم پرداخته می شود. نازیسم به مکتب حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان گفته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 39
   • نوشته ها: 838

   آخرين نوشته:

  2. در اینجا به زندگی سیاسی و غیر سیاسی آدولف هیتلر رهبر حزب نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 93
   • نوشته ها: 1,552

   آخرين نوشته:

   آدولف کبیر برو به آخرین پست

   توسط

   08-26-2014, 11:51 PM

  3. رایش سوم

   (4 مشاهده)

   در اینجا به حکومت و تاریخچه آلمان نازی، رایش سوم پرداخته می شود. قبل و بعد از جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 227
   • نوشته ها: 1,514

   آخرين نوشته:

  4. در اینجا به نیروهای ورماخت یا همان نیروهای مسلح آلمان نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 867

   آخرين نوشته:

  5. رویدادها و مسائل روز مرتبط با نازیسم و رایش سوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 113
   • نوشته ها: 1,824

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 41

   آخرين نوشته:

   
 3. تالار جنگ جهانی دوم - تاریخ جنگ جهانی دوم و تشریح رویدادهای آن در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. جنگ جهانی دوم

   (1 مشاهده)

   جزئیات جنگ جهانی دوم در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 242
   • نوشته ها: 1,879

   آخرين نوشته:

  2. تاریخ ایران در جنگ جهانی دوم. از سال 1320 تا 1324

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 659

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات، جنگ افزارها و صنایع نظامی ارتشها در جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 110
   • نوشته ها: 652

   آخرين نوشته:

   کلت m1911 ( بخش اول ) برو به آخرین پست

   توسط

   08-06-2014, 02:15 AM

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 119
   • نوشته ها: 1,532

   آخرين نوشته:

   
 4. تالار علم و صنعت - مباحث مربوط به علوم مختلف

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 193

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 179

   آخرين نوشته:

   هوش برو به آخرین پست

   توسط

   07-21-2014, 06:41 PM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 778

   آخرين نوشته:

   کافه شعر برو به آخرین پست

   توسط

   08-30-2014, 09:32 AM

  4. در این بخش به بحث حول علوم مختلف پرداخته میشود

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 664

   آخرين نوشته:

   
 5. تالار متفرقه - مباحث خارج از موضوع اصلی انجمن در اینجا قرار می گیرند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. تاریخ جهان منهای تاریخ جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 85
   • نوشته ها: 835

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 217
   • نوشته ها: 2,259

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات و جنگ افزارهای جهان منهای جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 114
   • نوشته ها: 962

   آخرين نوشته:

   چهره ی پنهان جنگ برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 11:28 AM

  4. این مکان مخصوص نظر سنجی ها می باشد

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 1,593

   آخرين نوشته:

   نظرسنجی نظرسنجی Ufo برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 08:48 PM

  5. تصاویر ، موسیقی ، فیلم های نازی و غیر نازی در این تالار قرار میگیرد .

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 144
   • نوشته ها: 1,854

   آخرين نوشته:

   Sniper Elite 1 برو به آخرین پست

   توسط

   08-30-2014, 10:55 PM

  6. مسائل و موضوعات خارج از موضوع اصلی و فرعی انجمن در اینجا قرار می گیرند

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 107
   • نوشته ها: 7,794

   آخرين نوشته:

  7. این بخش برای زنگ تفریح کاربران و مطالب طنز و متفرقه می باشد که محدودیت موضوعی هم برای کاربران وجود ندارد ضمن اینکه تاپیکهای ارسالی نیاز به تائید مدیریت انجمن ندارند.

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 954

   آخرين نوشته:

   فـــــــــــــوتبال برو به آخرین پست

   توسط

   08-21-2014, 10:50 PM

   
 6. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. اروین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. heinrich_himmler

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 87
   • نوشته ها: 850

   آخرين نوشته:

   الفبای قحطی بزرگ برو به آخرین پست

   توسط

   08-30-2014, 11:07 AM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 91
   • نوشته ها: 745

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 52
   • نوشته ها: 391

   آخرين نوشته:

  5. گروه جنگ افزار

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 166
   • نوشته ها: 1,301

   آخرين نوشته:

  6. مدیران انجمن:

   1. himler

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 87
   • نوشته ها: 1,193

   آخرين نوشته:

   
 7. تالار گروه های ویژه - بخش مخصوص گروه های تخصصی غیر پژوهشی

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 150
   • نوشته ها: 1,312

   آخرين نوشته:

  2. گروه تبلیغات

   مدیران انجمن:

   1. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 281

   آخرين نوشته:

   new news عضوگیری گروه تبلیغات برو به آخرین پست

   توسط

   08-29-2014, 04:39 PM

   
 8. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. hajix

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 262

   آخرين نوشته:

   اخبار رادیو نازی سنتر برو به آخرین پست

   توسط

   07-28-2014, 07:30 PM

  2. مدیران انجمن:

   1. خرّمدین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 217

   آخرين نوشته:

   نظرسنجی نظرسنجی نظر سنجی از مخاطبین درباره ی... برو به آخرین پست

   توسط

   08-08-2014, 11:06 PM

   
 9. کارگاه هنر نازی سنتر - در این تالار فعالیت های فنی و هنری قراد داده میشوند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 49

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
   
 10. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. برای دسترسی به این بخش به یک سال سابقه + تعداد پست بالا نیاز است.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 103

   آخرين نوشته:

   خصوصی
   

 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
sniper ellite   جاسوسان پر سر و صدای جنگ سرد2(رودلف ایوانویچ آبل)
داریوش   10 اقدام درخشان نازی ها در تاریخ
Soshiyans   کلیپ سخنرانی دکتر پاستور ری هگینز درباره ی آدولف هیتلر
Soshiyans   وضعیت اسف بار پاسارگاد (مظلومیت آرامگاه پدر ایران)
Sozialist   بحث و اخبار پیرامون وقایع عراق و گروه داعش
انوشیروان   تاپیک حضور غیاب کاربران و مسائل روز
AdLeR   اطلاعیه نظرسنجی درباره قالب فعلی و قالب آینده انجمن
اروین   اطلاعیه اعلام تغییرات مدیریت و مسئولان انجمن
kaveh   توان موشکی ایران چقدر است؟
himler   کلیپ مستند شب دشنه های بلند (فصل اول قسمت دوم)
sallam   اما منشاء ستاره ی پنج پر کجاست و نماد چیست؟
sallam   اخبار ایران و جهان
sallam   نظرسنجی Ufo
هومن   اطلاعیه تقویم نازی سنتر (نسخه آزمایشی)
1939   ..:: سوالات شما ::..
sniper ellite   نحوه ی استفاده از آلبوم تصاویر vBulletin 4
Sozialist   اطلاعیه دانلود مستند آدولف هیتلر tgsnt ، اختصاصی مجموعه نازی سنتر
هومن   صهیونیست ها... هیتلر های عصر جدید
.: Farid Reza :.   Sniper Elite 1
pericles   چگونه به سایت نازی سنتر جذب شدید

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 25 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 9 عضو و 16 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 01-21-2013 و در ساعت 12:05 PM بوده است .

 1. amirreza
 2. Aria_Nazi
 3. DevilInside
 4. diaako_persian
 5. Fascist
 6. sniper ellite
 7. Soshiyans
 8. Sozialist
 9. داریوش

کاربران آنلاین در 48 ساعت گذشتهکاربران آنلاین در 48 ساعت گذشته

در 48 ساعت گذشته 1281 نفر از سایت دیدن کرده اند که عبارتند از : 83 کاربر و 1198 مهمان

  .: Farid Reza :., 1939, A.Hitleer, AdLeR, ali titan, alifa, amirreza, Amir_n1, Aria_Nazi, Arman-NSA, arman666, Artaman, ArUo, bagher2g, chloe, Das Reich, DevilInside, diaako_persian, Dolf, Ein Volk, erwin_rommel, FARS KID, Fascist, Final Fantasy, Frankenstein, hajix, heinrich_himmler, himler, hootan a, HSMGH42, im new pishva, INSD, kaveh, koorosh511, Leibstandarte, liferr, light, Maestro Navid, massiah, Mehran.M, MiSa, Mobin Saint, Moein, mohammad ali, N.S.D.A.P, nazini, Night Owl, nik bakhsh, pericles, pesare_moghadas, peste, Rektor, royalhawk, Sahar Cobain, sajjadm, sallam, SERPICO, Shaghayegh NSA, shhshh, sniper ellite, SOROUSH NAZI, Soshiyans, Sozialist, spiderkiller, SS NAZI, SWEET, فرهود, نازان, هومن, هانس لاندا, هرمزان, VÍÐARR, waffen ss 2011, آریوبرزن, امیر, انوشیروان, اروین, تانک تایگر, خرّمدین, داریوش, در جستجوی حقیقت, ريیس سینا, Invisible

• مدیریت کـــــل سایت • مدیر ارشد سایت• ناظم انجمن • مدیر انجمن • رهبر گروه • مترجم سایت • مدیر آزمایشی • کاربر سایت• بنیانگذار انجمن • همکار سایت • مدیر فنی

تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم اطلاعات عمر سایتاطلاعات عمر سایت

تاریخ تأسیس سایت
Saturday, July 16, 2011 at 2:14 pm
سن سایت

آمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سومآمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم

موضوع ها
3,816
نوشته ها
51,522
کاربران
4,040
کاربران فعال
146

پیوستن nazini عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

وبلاگ ها
16
مطالب
30
24 ساعت گذشته
0

آخرین مطلب وبلاگ, دردسر های داشتن و نداشتن ماشین توسط .: Farid Reza :.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده
 

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0