1. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 3,239

   آخرين نوشته:

   ..:: سوالات شما ::.. برو به آخرین پست

   توسط

   07-22-2014, 10:01 PM

  2. در این بخش سوالات متدوال کاربران ، سوالاتی که زیاد پرسیده می شوند قرار می گیرند و به طور کامل توضیح و پاسخ داده می شوند تا از تکرار این سوالات پرهیز شود

   مدیران انجمن:

   1. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 130

   آخرين نوشته:

  3. همه رویدادها، حوادث و تاریخ مهم مربوط به تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم در اینجا ثبت می شوند.

   مدیران انجمن:

   1. N.S.D.A.P،
   2. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 83
   • نوشته ها: 235

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 267

   آخرين نوشته:

   اطلاعیه بخش فنی تغییرات فنی انجام شده توسط... برو به آخرین پست

   توسط

   06-14-2014, 02:15 PM

   
 2. تالار رایش سوم - در اینجا به حکومت آلمان نازی یا همان رایش سوم پرداخته می شود

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. به اصول و تاریخچه نازیسم پرداخته می شود. نازیسم به مکتب حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان گفته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 832

   آخرين نوشته:

  2. آدولف هیتلر

   (2 مشاهده)

   در اینجا به زندگی سیاسی و غیر سیاسی آدولف هیتلر رهبر حزب نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 92
   • نوشته ها: 1,540

   آخرين نوشته:

  3. در اینجا به حکومت و تاریخچه آلمان نازی، رایش سوم پرداخته می شود. قبل و بعد از جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 220
   • نوشته ها: 1,469

   آخرين نوشته:

   یوهانس استارک برو به آخرین پست

   توسط

   07-19-2014, 11:28 PM

  4. در اینجا به نیروهای ورماخت یا همان نیروهای مسلح آلمان نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 139
   • نوشته ها: 854

   آخرين نوشته:

   ستاره های لوف وافه (3) برو به آخرین پست

   توسط

   07-19-2014, 02:22 AM

  5. رویدادها و مسائل روز مرتبط با نازیسم و رایش سوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 112
   • نوشته ها: 1,807

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 41

   آخرين نوشته:

   
 3. تالار جنگ جهانی دوم - تاریخ جنگ جهانی دوم و تشریح رویدادهای آن در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. جنگ جهانی دوم

   (1 مشاهده)

   جزئیات جنگ جهانی دوم در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 238
   • نوشته ها: 1,853

   آخرين نوشته:

  2. تاریخ ایران در جنگ جهانی دوم. از سال 1320 تا 1324

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 653

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات، جنگ افزارها و صنایع نظامی ارتشها در جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 109
   • نوشته ها: 648

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 117
   • نوشته ها: 1,469

   آخرين نوشته:

   
 4. تالار علم و صنعت - مباحث مربوط به علوم مختلف

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 189

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 179

   آخرين نوشته:

   هوش برو به آخرین پست

   توسط

   07-21-2014, 06:41 PM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 771

   آخرين نوشته:

   کافه شعر برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 02:55 PM

  4. در این بخش به بحث حول علوم مختلف پرداخته میشود

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 653

   آخرين نوشته:

   آیا می دانستید برو به آخرین پست

   توسط

   06-08-2014, 05:54 PM

   
 5. تالار متفرقه - مباحث خارج از موضوع اصلی انجمن در اینجا قرار می گیرند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. تاریخ جهان منهای تاریخ جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 97
   • نوشته ها: 875

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 221
   • نوشته ها: 2,269

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات و جنگ افزارهای جهان منهای جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 114
   • نوشته ها: 982

   آخرين نوشته:

   ابر توپ v3 برو به آخرین پست

   توسط

   07-07-2014, 10:32 PM

  4. این مکان مخصوص نظر سنجی ها می باشد

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 1,546

   آخرين نوشته:

   ایران...غزه ....و... برو به آخرین پست

   دیروز, 07:50 PM

  5. تصاویر ، موسیقی ، فیلم های نازی و غیر نازی در این تالار قرار میگیرد .

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 148
   • نوشته ها: 1,881

   آخرين نوشته:

   Sniper Elite 2 برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 11:13 PM

  6. مسائل و موضوعات خارج از موضوع اصلی و فرعی انجمن در اینجا قرار می گیرند

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 115
   • نوشته ها: 7,900

   آخرين نوشته:

  7. این بخش برای زنگ تفریح کاربران و مطالب طنز و متفرقه می باشد که محدودیت موضوعی هم برای کاربران وجود ندارد ضمن اینکه تاپیکهای ارسالی نیاز به تائید مدیریت انجمن ندارند.

   مدیران انجمن:

   1. Black-Death،
   2. (کیوان)،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 1,293

   آخرين نوشته:

   هواداران بايرن مونيخ برو به آخرین پست

   توسط

   07-21-2014, 08:02 PM

   
 6. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 76

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. himler

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 84
   • نوشته ها: 832

   آخرين نوشته:

  3. مدیران انجمن:

   1. هومن

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 81
   • نوشته ها: 678

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 52
   • نوشته ها: 390

   آخرين نوشته:

  5. گروه جنگ افزار

   مدیران انجمن:

   1. Otto_Kretschmer

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 177
   • نوشته ها: 1,402

   آخرين نوشته:

   کلت Glisenti Model 1910 برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 10:33 PM

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 81
   • نوشته ها: 1,094

   آخرين نوشته:

   
 7. تالار گروه های ویژه - بخش مخصوص گروه های تخصصی غیر پژوهشی

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 134
   • نوشته ها: 1,167

   آخرين نوشته:

  2. گروه تبلیغات

   مدیران انجمن:

   1. 1939

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 256

   آخرين نوشته:

   عضوگیری گروه تبلیغات برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 12:15 PM

   
 8. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. hajix

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 261

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. خرّمدین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 199

   آخرين نوشته:

   
 9. کارگاه هنر نازی سنتر - در این تالار فعالیت های فنی و هنری قراد داده میشوند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 43

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
   
 10. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. برای دسترسی به این بخش به یک سال سابقه + تعداد پست بالا نیاز است.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 98

   آخرين نوشته:

   خصوصی
   

 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
در جستجوی حقیقت   تاپیک مرجع لیست همه اعلان جنگهای کشورها در جنگ جهانی دوم
.: Farid Reza :.   Sniper Elite 2
Artaman   بحث کدام شرکت خدمات اینترنتی بهتر است ؟
amirreza   کلت Glisenti Model 1910
Das Reich   Sutrer Emil امیل سر سخت،زره کوب مهیب
1939   آخرین نفس های المپیک 1936برلین
1939   خاطره انگیز ترین موسیقی های فارسی
SS NAZI   اطلاعیه دانلود مستند آدولف هیتلر tgsnt ، اختصاصی مجموعه نازی سنتر
SS NAZI   نقاشی های آدولف هیتلر (2)
تانک تایگر   ایران...غزه ....و متحدانش....چه اینده ای را پیش بینی میکنید؟
خرّمدین   فراخوان همکاری برای تکمیل نسخه ی امردادماه ماهنامه ی انسی
INSD   سقوط هواپیمای مالزیایی ; یک اتفاق یا یه عمل برنامه ریزی شده؟
INSD   خرید علامت ها و پرچم نازی ها
MAFIA   تاپیک حضور غیاب کاربران و مسائل روز
Aria_Nazi   چرا می گوییم نژاد آریایی،نژاد برتر است؟
AUGUSTOS   آمیانوس مارسلینوس گزارش می دهد! - بخش پایانی
Nicator95   دروغ پردازی های متفقین از نگاه آلمان نازی
Soshiyans   کافه شعر
روابط عمومی انجمن   اهدای مدال به کاربران
Nicator95   چند کلمه راجع به ناسیونال سوسیالیسم

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 25 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 9 عضو و 16 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 01-21-2013 و در ساعت 12:05 PM بوده است .

 1. (کیوان)
 2. .: Farid Reza :.
 3. ALONE
 4. Das Reich
 5. light
 6. Maestro Navid
 7. pericles
 8. SS NAZI
 9. هومن

کاربران آنلاین در 48 ساعت گذشتهکاربران آنلاین در 48 ساعت گذشته

در 48 ساعت گذشته 1731 نفر از سایت دیدن کرده اند که عبارتند از : 86 کاربر و 1645 مهمان

  (کیوان), .: Farid Reza :., 1939, A.Hitleer, AdLeR, alifa, alikhodakhah, ALONE, AmirEfrit, amirreza, Amir_n1, Aria_Nazi, Arman-NSA, ARMIN SS, Artaman, ArUo, AUGUSTOS, Aziz, Black-Death, Das Reich, Dolf, Ein Volk, Erwin-romel, erwin_rommel, Fascist, federvonbok, Final Fantasy, fmralpha, Frankenstein, Germanizer, hajix, hamid_biologist, himler, hootan a, HSMGH42, INSD, javadsky, kasra memari, Leibstandarte, light, Maestro Navid, MAFIA, Marian, Moein, mohammad ali, Nazi Hunter, Nicator95, nik bakhsh, omid ss, Otto_Kretschmer, Palid, pericles, PersiaN, peste, REICH, Rektor, royalhawk, Sahar Cobain, sallam, sarbaze NASKA, Shaghayegh NSA, shhshh, sieg heil, Soshiyans, spiderkiller, SS NAZI, The Führer, TNT1374, UniverNazi, مهرداد, هومن, هاینریش, هرمزان, VÍÐARR, YULAREN, آریوبرزن, ابر مرد, اروین, بادافره, تانک تایگر, حامد, خرّمدین, داریوش, در جستجوی حقیقت, Invisible, شواین اشتایگر

• مدیریت کـــــل سایت • مدیر ارشد سایت• ناظم انجمن • مدیر انجمن • رهبر گروه • مترجم سایت • مدیر آزمایشی • کاربر سایت• بنیانگذار انجمن • همکار سایت • مدیر فنی

  • مدیر آتلیه گرافیک   • عضو اس اس مولتی مدیا

تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم اطلاعات عمر سایتاطلاعات عمر سایت

تاریخ تأسیس سایت
Saturday, July 16, 2011 at 2:14 pm
سن سایت

آمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سومآمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم

موضوع ها
3,799
نوشته ها
49,515
کاربران
4,002
کاربران فعال
186

پیوستن Palid عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

وبلاگ ها
15
مطالب
29
24 ساعت گذشته
0

آخرین مطلب وبلاگ, خاطره ها توسط خرّمدین

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده
 

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0