1. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 3,247

   آخرين نوشته:

   ..:: سوالات شما ::.. برو به آخرین پست

   توسط

   07-27-2014, 03:15 PM

  2. در این بخش سوالات متدوال کاربران ، سوالاتی که زیاد پرسیده می شوند قرار می گیرند و به طور کامل توضیح و پاسخ داده می شوند تا از تکرار این سوالات پرهیز شود

   مدیران انجمن:

   1. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 133

   آخرين نوشته:

  3. همه رویدادها، حوادث و تاریخ مهم مربوط به تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم در اینجا ثبت می شوند.

   مدیران انجمن:

   1. N.S.D.A.P،
   2. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 83
   • نوشته ها: 235

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 270

   آخرين نوشته:

   
 2. تالار رایش سوم - در اینجا به حکومت آلمان نازی یا همان رایش سوم پرداخته می شود

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. به اصول و تاریخچه نازیسم پرداخته می شود. نازیسم به مکتب حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان گفته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 38
   • نوشته ها: 834

   آخرين نوشته:

  2. در اینجا به زندگی سیاسی و غیر سیاسی آدولف هیتلر رهبر حزب نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 93
   • نوشته ها: 1,542

   آخرين نوشته:

   بحث هیتلر جنایت کار نبود ، چون... برو به آخرین پست

   توسط

   امروز, 02:15 AM

  3. در اینجا به حکومت و تاریخچه آلمان نازی، رایش سوم پرداخته می شود. قبل و بعد از جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 220
   • نوشته ها: 1,472

   آخرين نوشته:

  4. در اینجا به نیروهای ورماخت یا همان نیروهای مسلح آلمان نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 865

   آخرين نوشته:

   ستاره های لوفت وافه(4) برو به آخرین پست

   توسط

   07-28-2014, 05:22 PM

  5. رویدادها و مسائل روز مرتبط با نازیسم و رایش سوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Arman-NSA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 112
   • نوشته ها: 1,807

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 41

   آخرين نوشته:

   
 3. تالار جنگ جهانی دوم - تاریخ جنگ جهانی دوم و تشریح رویدادهای آن در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. جزئیات جنگ جهانی دوم در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 239
   • نوشته ها: 1,875

   آخرين نوشته:

   کنفرانس قاهره برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 10:46 PM

  2. تاریخ ایران در جنگ جهانی دوم. از سال 1320 تا 1324

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 655

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات، جنگ افزارها و صنایع نظامی ارتشها در جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 110
   • نوشته ها: 649

   آخرين نوشته:

   ماشین انیگما برو به آخرین پست

   توسط

   07-28-2014, 06:36 PM

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 117
   • نوشته ها: 1,474

   آخرين نوشته:

   
 4. تالار علم و صنعت - مباحث مربوط به علوم مختلف

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 189

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 179

   آخرين نوشته:

   هوش برو به آخرین پست

   توسط

   07-21-2014, 06:41 PM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 774

   آخرين نوشته:

   کافه شعر برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 01:53 AM

  4. در این بخش به بحث حول علوم مختلف پرداخته میشود

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 655

   آخرين نوشته:

   
 5. تالار متفرقه - مباحث خارج از موضوع اصلی انجمن در اینجا قرار می گیرند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. تاریخ جهان منهای تاریخ جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 98
   • نوشته ها: 882

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 221
   • نوشته ها: 2,269

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات و جنگ افزارهای جهان منهای جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 114
   • نوشته ها: 982

   آخرين نوشته:

   ابر توپ v3 برو به آخرین پست

   توسط

   07-07-2014, 10:32 PM

  4. این مکان مخصوص نظر سنجی ها می باشد

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 1,560

   آخرين نوشته:

   ایران...غزه ....و... برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 11:01 AM

  5. تصاویر ، موسیقی ، فیلم های نازی و غیر نازی در این تالار قرار میگیرد .

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 149
   • نوشته ها: 1,885

   آخرين نوشته:

  6. مسائل و موضوعات خارج از موضوع اصلی و فرعی انجمن در اینجا قرار می گیرند

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 115
   • نوشته ها: 7,987

   آخرين نوشته:

   بحث درخواست همکاری برای نوشتن... برو به آخرین پست

   توسط

   امروز, 02:02 AM

  7. این بخش برای زنگ تفریح کاربران و مطالب طنز و متفرقه می باشد که محدودیت موضوعی هم برای کاربران وجود ندارد ضمن اینکه تاپیکهای ارسالی نیاز به تائید مدیریت انجمن ندارند.

   مدیران انجمن:

   1. (کیوان)،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 23
   • نوشته ها: 1,295

   آخرين نوشته:

   کافه سریال بازها برو به آخرین پست

   توسط

   07-26-2014, 01:45 AM

   
 6. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 76

   آخرين نوشته:

  2. مدیران انجمن:

   1. himler

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 85
   • نوشته ها: 844

   آخرين نوشته:

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 83
   • نوشته ها: 702

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 52
   • نوشته ها: 390

   آخرين نوشته:

  5. گروه جنگ افزار

   (1 مشاهده)

   گروه جنگ افزار

   مدیران انجمن:

   1. Otto_Kretschmer

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 178
   • نوشته ها: 1,409

   آخرين نوشته:

   تیربار mg-34 برو به آخرین پست

   توسط

   امروز, 01:31 AM

  6. گروه سینمای جنگ

   (1 مشاهده)

   مدیران انجمن:

   1. در جستجوی حقیقت

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 82
   • نوشته ها: 1,105

   آخرين نوشته:

   
 7. تالار گروه های ویژه - بخش مخصوص گروه های تخصصی غیر پژوهشی

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. گروه تبلیغات

   مدیران انجمن:

   1. ابر مرد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 24
   • نوشته ها: 256

   آخرين نوشته:

   عضوگیری گروه تبلیغات برو به آخرین پست

   توسط

   07-23-2014, 12:15 PM

   
 8. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. hajix

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 262

   آخرين نوشته:

   اخبار رادیو نازی سنتر برو به آخرین پست

   توسط

   07-28-2014, 07:30 PM

  2. مدیران انجمن:

   1. خرّمدین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 199

   آخرين نوشته:

   
 9. کارگاه هنر نازی سنتر - در این تالار فعالیت های فنی و هنری قراد داده میشوند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 43

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
   
 10. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. برای دسترسی به این بخش به یک سال سابقه + تعداد پست بالا نیاز است.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 98

   آخرين نوشته:

   خصوصی
   

 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
Nicator95   بحث هیتلر جنایت کار نبود ، چون...
Nicator95   بحث درخواست همکاری برای نوشتن مقاله هیتلر جنایت کار نبود ، چون...
Nicator95   خرید علامت ها و پرچم نازی ها
VÍÐARR   تاپیک حضور غیاب کاربران و مسائل روز
اروین   تیربار mg-34
Night Owl   کنفرانس قاهره
Night Owl   چرا آرژانتین مقصد شماره یک نازی ها پس از پایان جنگ بود؟
MAFIA   شاهان و دودمان های باستانی ایران - بخش 1
ابر مرد   دانلود و نقد قسمت هفتم مستند آدولف هیتلر بزرگترین داستان ناگفته
Soshiyans   نقش یهود در انقلاب روسیه
بادافره   دانلود مارشهای وسرود های آلمان نازی(در قالب 50 آلبوم)
ddong   سجیل, تحقق یک رویا
ddong   خلبان ایرانی که در نیروی هوایی آلمان مدال گرفت(کلنل پسیان)
1939   اطلاعیه جذب مدیر فعال برای انجمن، تابستان 1393
Night Owl   ایران...غزه ....و متحدانش....چه اینده ای را پیش بینی میکنید؟
.: Farid Reza :.   کافه شعر
ابر مرد   اخبار ایران و جهان
Fascist   نگارخانه ی گروه ایران باستان
hajix   اخبار رادیو نازی سنتر
Maestro Navid   ماشین انیگما

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 10 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 1 عضو و 9 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 01-21-2013 و در ساعت 12:05 PM بوده است .

 1. Germanizer

کاربران آنلاین در 48 ساعت گذشتهکاربران آنلاین در 48 ساعت گذشته

در 48 ساعت گذشته 1347 نفر از سایت دیدن کرده اند که عبارتند از : 74 کاربر و 1273 مهمان

  (کیوان), .: Farid Reza :., 1939, A.Hitleer, alex000, alifa, alikhodakhah, ALONE, AmirEfrit, amirreza, Amir_n1, Arman-NSA, ArUo, AUGUSTOS, blondy, Das Reich, ddong, Dolf, Ein Volk, erwin_rommel, Fascist, federvonbok, Final Fantasy, Germanizer, H a M e D, hajix, hamid_biologist, hihi, Hof Brau, hootan a, IMAN1995, INSD, light, Maestro Navid, MAFIA, massiah, Moein, muhammad, Nicator95, Night Owl, nik bakhsh, order, Otto_Kretschmer, pard, pericles, peste, Rektor, royalhawk, Sahar Cobain, sajjadm, Shaghayegh NSA, siawmak, sieg heil, Soshiyans, spiderkiller, SS.NAZI SOLDIER, The Führer, فرهود, مهرداد, هومن, هاینریش, هرمزان, VÍÐARR, YULAREN, آریوبرزن, ابر مرد, اروین, تانک تایگر, حامد, خرّمدین, داریوش, در جستجوی حقیقت, زنده باد نازیسم, Invisible

• مدیریت کـــــل سایت • مدیر ارشد سایت• ناظم انجمن • مدیر انجمن • رهبر گروه • مترجم سایت • مدیر آزمایشی • کاربر سایت• بنیانگذار انجمن • همکار سایت • مدیر فنی

  • مدیر آتلیه گرافیک   • عضو اس اس مولتی مدیا

تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم اطلاعات عمر سایتاطلاعات عمر سایت

تاریخ تأسیس سایت
Saturday, July 16, 2011 at 2:14 pm
سن سایت

آمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سومآمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم

موضوع ها
3,824
نوشته ها
49,889
کاربران
4,007
کاربران فعال
182

پیوستن ddong عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

وبلاگ ها
15
مطالب
29
24 ساعت گذشته
0

آخرین مطلب وبلاگ, خاطره ها توسط خرّمدین

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده
 

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0