1. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 59
   • نوشته ها: 3,288

   آخرين نوشته:

   ..:: سوالات شما ::.. برو به آخرین پست

   توسط

   08-26-2014, 02:41 PM

  2. در این بخش سوالات متدوال کاربران ، سوالاتی که زیاد پرسیده می شوند قرار می گیرند و به طور کامل توضیح و پاسخ داده می شوند تا از تکرار این سوالات پرهیز شود

   مدیران انجمن:

   1. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 133

   آخرين نوشته:

  3. همه رویدادها، حوادث و تاریخ مهم مربوط به تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم در اینجا ثبت می شوند.

   مدیران انجمن:

   1. N.S.D.A.P،
   2. Maestro Navid

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 83
   • نوشته ها: 236

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 270

   آخرين نوشته:

   
 2. تالار رایش سوم - در اینجا به حکومت آلمان نازی یا همان رایش سوم پرداخته می شود

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. به اصول و تاریخچه نازیسم پرداخته می شود. نازیسم به مکتب حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان گفته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 39
   • نوشته ها: 838

   آخرين نوشته:

  2. در اینجا به زندگی سیاسی و غیر سیاسی آدولف هیتلر رهبر حزب نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 93
   • نوشته ها: 1,552

   آخرين نوشته:

   آدولف کبیر برو به آخرین پست

   توسط

   08-26-2014, 11:51 PM

  3. در اینجا به حکومت و تاریخچه آلمان نازی، رایش سوم پرداخته می شود. قبل و بعد از جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 226
   • نوشته ها: 1,502

   آخرين نوشته:

   سوگند هیتلر برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 04:01 PM

  4. در اینجا به نیروهای ورماخت یا همان نیروهای مسلح آلمان نازی پرداخته می شود

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 867

   آخرين نوشته:

  5. رویدادها و مسائل روز مرتبط با نازیسم و رایش سوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. Soshiyans،
   3. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 113
   • نوشته ها: 1,824

   آخرين نوشته:

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 41

   آخرين نوشته:

   
 3. تالار جنگ جهانی دوم - تاریخ جنگ جهانی دوم و تشریح رویدادهای آن در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. جزئیات جنگ جهانی دوم در اینجا مورد بحث قرار می گیرد

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 241
   • نوشته ها: 1,890

   آخرين نوشته:

   قانون وام و اجاره برو به آخرین پست

   توسط

   08-27-2014, 03:27 PM

  2. تاریخ ایران در جنگ جهانی دوم. از سال 1320 تا 1324

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 29
   • نوشته ها: 659

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات، جنگ افزارها و صنایع نظامی ارتشها در جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. sallam،
   2. pericles،
   3. Soshiyans،
   4. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 110
   • نوشته ها: 652

   آخرين نوشته:

   کلت m1911 ( بخش اول ) برو به آخرین پست

   توسط

   08-06-2014, 02:15 AM

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 119
   • نوشته ها: 1,518

   آخرين نوشته:

   
 4. تالار علم و صنعت - مباحث مربوط به علوم مختلف

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 192

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 179

   آخرين نوشته:

   هوش برو به آخرین پست

   توسط

   07-21-2014, 06:41 PM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 777

   آخرين نوشته:

   کافه شعر برو به آخرین پست

   توسط

   08-22-2014, 01:11 AM

  4. در این بخش به بحث حول علوم مختلف پرداخته میشود

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 662

   آخرين نوشته:

   
 5. تالار متفرقه - مباحث خارج از موضوع اصلی انجمن در اینجا قرار می گیرند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. تاریخ جهان منهای تاریخ جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 85
   • نوشته ها: 843

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 217
   • نوشته ها: 2,256

   آخرين نوشته:

  3. تسلیحات و جنگ افزارهای جهان منهای جنگ جهانی دوم

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 114
   • نوشته ها: 962

   آخرين نوشته:

   چهره ی پنهان جنگ برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 11:28 AM

  4. این مکان مخصوص نظر سنجی ها می باشد

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 1,589

   آخرين نوشته:

   نظرسنجی نظرسنجی Ufo برو به آخرین پست

   توسط

   08-09-2014, 03:46 PM

  5. تصاویر ، موسیقی ، فیلم های نازی و غیر نازی در این تالار قرار میگیرد .

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 1,872

   آخرين نوشته:

   کلیپ فیلم پیروزی اراده با زیرنویس... برو به آخرین پست

   توسط

   08-24-2014, 11:28 AM

  6. مسائل و موضوعات خارج از موضوع اصلی و فرعی انجمن در اینجا قرار می گیرند

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 107
   • نوشته ها: 7,775

   آخرين نوشته:

  7. این بخش برای زنگ تفریح کاربران و مطالب طنز و متفرقه می باشد که محدودیت موضوعی هم برای کاربران وجود ندارد ضمن اینکه تاپیکهای ارسالی نیاز به تائید مدیریت انجمن ندارند.

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.،
   2. Rektor

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 954

   آخرين نوشته:

   فـــــــــــــوتبال برو به آخرین پست

   توسط

   08-21-2014, 10:50 PM

   
 6. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. اروین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 87
   • نوشته ها: 834

   آخرين نوشته:

   الفبای قحطی بزرگ برو به آخرین پست

   توسط

   امروز, 12:10 AM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 90
   • نوشته ها: 743

   آخرين نوشته:

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 52
   • نوشته ها: 391

   آخرين نوشته:

  5. گروه جنگ افزار

   مدیران انجمن:

   1. .: Farid Reza :.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 166
   • نوشته ها: 1,297

   آخرين نوشته:

  6. مدیران انجمن:

   1. himler

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 86
   • نوشته ها: 1,191

   آخرين نوشته:

   
 7. تالار گروه های ویژه - بخش مخصوص گروه های تخصصی غیر پژوهشی

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 147
   • نوشته ها: 1,306

   آخرين نوشته:

   کلیپ شروع عرضه مستند شب دشنه های... برو به آخرین پست

   توسط

   دیروز, 01:20 PM

  2. گروه تبلیغات

   مدیران انجمن:

   1. Sozialist

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 280

   آخرين نوشته:

   تاپیک مرجع جذب پشتیبان برای انجمن برو به آخرین پست

   توسط

   08-27-2014, 10:58 AM

   
 8. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. مدیران انجمن:

   1. hajix

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 262

   آخرين نوشته:

   اخبار رادیو نازی سنتر برو به آخرین پست

   توسط

   07-28-2014, 07:30 PM

  2. مدیران انجمن:

   1. خرّمدین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 217

   آخرين نوشته:

   نظرسنجی نظرسنجی نظر سنجی از مخاطبین درباره ی... برو به آخرین پست

   توسط

   08-08-2014, 11:06 PM

   
 9. کارگاه هنر نازی سنتر - در این تالار فعالیت های فنی و هنری قراد داده میشوند

  عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 49

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز / عدم وجود مجوز دسترسی
   
 10. عنوان
   
  آخرين نوشته
  1. برای دسترسی به این بخش به یک سال سابقه + تعداد پست بالا نیاز است.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 103

   آخرين نوشته:

   خصوصی
   

 • آخرین ارسال ها
 • داغ ترین موضوعات
 • بیشترین موضوعات مشاهده شده
sallam   صهیونیست ها... هیتلر های عصر جدید
amirreza   بحث و اخبار پیرامون وقایع عراق و گروه داعش
Frankenstein   چگونه به سایت نازی سنتر جذب شدید
pericles   الفبای قحطی بزرگ
SS NAZI   11 سپتامبر با دیدی دیگر+عکس
خرّمدین   معابد افتخار Ehrentempel
Maestro Navid   اطلاعیه اعلام تغییرات مدیریت و مسئولان انجمن
Fascist   نگارخانه ی گروه ایران باستان
.: Farid Reza :.   سوگند هیتلر
.: Farid Reza :.   اطلاعیه تقویم نازی سنتر (نسخه آزمایشی)
pericles   کلیپ شروع عرضه مستند شب دشنه های بلند(قسمت اول)
Fascist   تاپیک حضور غیاب کاربران و مسائل روز
himler   بررسی فیم هیتلر : ظهور شیطان ( قسمت دوم )
himler   بررسی فیلم هیتلر : ظهور شیطان(قسمت اول)
1939   کلیپ چهره پنهان جنگ
heinrich_himmler   قانون وام و اجاره
1939   بحث همکاری و کمکی به مولتی مدیا(کل مجموعه نازیسنتر شرکت کنند)
Sozialist   تاپیک مرجع جذب پشتیبان برای انجمن
himler   بررسی فیلم زمستان در زمان جنگ (Winter in Wartime )
Soshiyans   آدولف کبیر

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 13 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 1 عضو و 12 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 01-21-2013 و در ساعت 12:05 PM بوده است .

 1. Soshiyans

کاربران آنلاین در 48 ساعت گذشتهکاربران آنلاین در 48 ساعت گذشته

در 48 ساعت گذشته 1146 نفر از سایت دیدن کرده اند که عبارتند از : 74 کاربر و 1072 مهمان

  .: Farid Reza :., 1939, A.Hitleer, AdLeR, ali titan, alifa, AmirEfrit, amirreza, Amir_n1, Aria_Nazi, Arman-NSA, arman666, Artaman, ArUo, AUGUSTOS, bagher2g, chloe, Das Reich, Ein Volk, erwin_rommel, FARS KID, Fascist, Final Fantasy, Frankenstein, gabriel, Invisible, hajix, heinrich_himmler, himler, irandost, KASRA 2020, kaveh, koorosh511, Leibstandarte, liferr, light, Maestro Navid, MAFIA, maziar, MiSa, Moein, mortal2004, Night Owl, nik bakhsh, pericles, peste, petroartoon, Rektor, sajjadm, sallam, Shaghayegh NSA, shhshh, sirvan, Soshiyans, Sozialist, spiderkiller, SS NAZI, SWEET, مهرداد, هومن, هانس رودل, هاینریش, هرمزان, vahidiri, VÍÐARR, waffen ss 2011, آریوبرزن, اروین, تانک تایگر, حامد, خرّمدین, داریوش, در جستجوی حقیقت, Invisible

• مدیریت کـــــل سایت • مدیر ارشد سایت• ناظم انجمن • مدیر انجمن • رهبر گروه • مترجم سایت • مدیر آزمایشی • کاربر سایت• بنیانگذار انجمن • همکار سایت • مدیر فنی

تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم اطلاعات عمر سایتاطلاعات عمر سایت

تاریخ تأسیس سایت
Saturday, July 16, 2011 at 2:14 pm
سن سایت

آمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سومآمار و ارقام سايت تالارگفتمان نازی سنتر | مرکز نقد و بررسی نازی و رایش سوم

موضوع ها
3,992
نوشته ها
51,645
کاربران
4,036
کاربران فعال
148

پیوستن هانس رودل عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

وبلاگ ها
16
مطالب
30
24 ساعت گذشته
0

آخرین مطلب وبلاگ, دردسر های داشتن و نداشتن ماشین توسط .: Farid Reza :.

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده
 

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0